Στην καλλιτεχνική μου πρακτική χρησιμοποιώ υλικά και τεχνικές όπως το σχέδιο, το βίντεο, το χαρτί στις ποίκιλες μορφές του και τα τελευταία δύο χρόνια διερευνώ βιώσιμα υλικά όπως την κρυσταλλική διεπαφή με χαρτί. Τα παραπάνω μέσα μου δίνουν τη δυνατότητα να πειραματιστώ και να διερευνήσω τη γυναικεία ύπαρξη και ταυτότητα φιλτράροντας τη μέσα από έννοιες του πρωτόγονου, του αρχέτυπου, του χώρου και του χρόνου. Η δισδιάστατοι ή τρισδιάστατη φύση των μέσων που χρησιμοποιώ μου επιτρέπουν να προσεγγίζω τη θεματολογία είτε ενστικτωδώς  αφήνοντας το ίδιο το υλικό να αφηγηθεί είτε οργανωμένα μέσα από ένα αρχειακό υλικό αντλημένο κυρίως από λαϊκές αφηγήσεις, την ποίηση καθώς και από τη σύγχρονη επικαιρότητα. Η εξωτερική οπτική πραγματικότητα με ενδιαφέρει μόνο ως ερέθισμα, προκειμένου να προβάλω μια εσωτερική κατάσταση αντιθέσεων και συνυπάρξεων εννοιών σε ένα σύμπαν που αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη στοιχεία της ζωής και της σύγχρονης γυναικείας κυρίως ταυτότητας.

In my artistic practice, I employ a variety of materials and processes, including drawing, video, paper in various forms and recently I explore sustainable materials such as the crystal interface with paper. The aforementioned techniques allow me to experiment and explore female existence and sense of self by filtering this through primitive, archetype, space, and time concepts. The two-dimensional or three-dimensional nature of the media I utilize enables me to approach the subject instinctively – letting the material itself convey the narrative – or methodically through archival materials obtained mostly from folk narratives, poetry, and modern current events. The outward visual reality is solely of importance to me as a stimulant to project an interior state of contrasts of thought cohabitation in a cosmos that represents the principles of life and modern female-predominant identity.